Vuoden 2023 alussa Etelä-Savon Energia Oy:n omistamat e-kaasuasemat -tankkausasemaketju ja Biohauen biojalostamo siirtyvät liiketoimintasiirrolla BioSairila Oy:lle. Lisäksi Metsäsairila Oy siirtää liiketoimintasiirrolla BioSairila Oy:lle markkinaehtoista kiertotalousliiketoimintaansa. BioSairila Oy omistaa jo yhden biojalostamon Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskuksen alueella.