BioSairila Oy on markkinaehtoinen kiertotalousalan yritys, jonka ydinliiketoimintaan kuuluvat biokaasun tuotanto ja jakelu sekä yritysjätteiden vastaanottopalvelut. BioSairila Oy omistaa kaksi biojalostamoa, toisen Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskuksen alueella ja toisen Haukivuorella, sekä kompostointilaitoksen.