Mikä on BioSairila Oy?

Vuoden 2023 alussa Etelä-Savon Energia Oy:n omistamat e-kaasuasemat -tankkausasemaketju ja Biohauen biojalostamo siirtyvät liiketoimintasiirrolla BioSairila Oy:lle. Lisäksi Metsäsairila Oy siirtää liiketoimintasiirrolla BioSairila Oy:lle markkinaehtoista kiertotalousliiketoimintaansa. BioSairila Oy omistaa jo yhden biojalostamon Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskuksen alueella.

BioSairila Oy:n biojalostamo sijaitsee Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskuksella. Biojalostamo käsittelee Mikkelissä ja lähialueilla syntyviä jätevesilietteitä, biojätteitä ja maatalouden ja teollisuuden sivuainevirtoja. Biojalostuksen lopputuotteena syntyy liikennepolttoaineeksi jalostettua biometaania ja lannoite- ja maanparannustuotteita mm. paikallisten viljelijöiden ja maanrakennusyrittäjien käyttöön.

Biojalostamon yhteydessä on myös sopimusasiakkaille kaasuntankkausasema, joka palvelee erityisesti alueella kulkevia jätepakkareita ja muuta raskasta kaasukalustoa. Biojalostamo on valmistunut vuoden 2020-2021 vaihteessa ja tuottanut siitä lähtien kasvavalla tahdilla liikennebiokaasua, joka hyödynnetään paikallisilla e-kaasuasemilla.

Mitä on biokaasu?

Biokaasu on kaasumaisessa olomuodossa oleva metaaniyhdiste, jota voidaan hyödyntää energianlähteenä esimerkiksi autojen polttoaineena tai lämmityksessä. Biokaasu on uusiutuva polttoaine ja tuotetaan biojätteistä tai muista biomassoista mädättämällä niitä hapettomissa oloissa. Biokaasu on yksi vähiten hiilidioksidipäästöjä aiheuttavista liikenteen polttoaineista.

Miten biokaasua tuotetaan?

Biojäte
Biojäte
Biojäte
Biojäte

Biokaasua tuotetaan mädättämällä orgaanista ainetta reaktoreissa hapettomissa oloissa noin kuukauden ajan. Mädätyksen aikana biojätteistä ja muista biomassoista, joita reaktoreihin on syötetty, vapautuu biokaasua, joka koostuu muun muassa kaasumaisessa olomuodossa olevasta metaanista, hiilidioksidista, hapesta ja vedestä. Biokaasu on jalostettava niin, että se koostuu pääosin metaanista, jotta sitä voidaan hyödyntää liikenteen polttoaineena. Jalostettua biokaasua kutsutaan biometaaniksi, ja se sisältää yli 96 % metaania.