YRITYSTEN JÄTEPALVELUT

Metsäsairila Oy keskittää yrityksille tarjottavat markkinaehtoisen jätehuollon palvelut tytäryhtiölleen BioSairila Oy:lle 1.1.2023 alkaen. Muutoksen taustalla on jäte- ja hankintalain vaatimusten muutos. Yritysten jätehuollon palveluita saa muutosten jälkeenkin tuttuun tapaan Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskuksella. Jätekuormat tuodaan jatkossakin lajittelu- ja kierrätyskeskuksen yhteiskäyttövaa’alle ja jäte käsitellään paikallisesti tai toimitetaan tarvittaessa jatkokäsittelyyn. Yritysten laskutus, sopimukset ja raportointi hoituvat jatkossa BioSairila Oy:n kautta.

Lisäämme pian myös vastaanottohinnaston verkkosivuillemme.

Jätteiden vastaanottopalvelun myynti:
Olli Siekkinen
Käyttöpäällikkö
040 748 0413
olli.siekkinen@metsasairila.fi

Lajittelu- ja kierrätyskeskus
Avoinna ma-pe 7-18
p. 044 722 2300 tai p. 040 351 8333
Kiertotaloudenkatu 18 (ent. Metsä-Sairilantie 18),
50800 Mikkeli